Uputstvo o korišćenju alata FF 1

Uputstvo za upotrebu alata za oštrenje

Oštrenje lanca sa FG4 STIHL

Postavljanje i menjanje STIHL niti Auto Cut 25-2

Kako se kosi visoka trava STIHL trimerom

Čišćenje filtera, rebra cilinda i usisa na STIHL

Kako da pripremite STIHL motorne testere za duži period nekorišćenja

Skidanje i čišćenje poklopca kvačila, vodilice i lanca na STIHL testeri

Kako da pravilno oštrite STIHL lanac i podesite dubinu

Koje su prednosti STIHL trimera sa bicikl drškom