Oštrenje STIHL lanaca – III deo

Pribor za oštrenje i turpijanje

Potrebno je mnogo prakse za ručno oštrenje reznih lanaca okruglom turpijom, a odstupanja su pritom neizbežna.
Zadržati navedene uglove i mere „slobodnom rukom“ je teško i iziskuje puno vežbe. STIHL preporučuje upotrebu
pribora za turpijanje, kao i redovne korekcije kod specijalizovanog STIHL prodavca.
STIHL nudi svakom korisniku odgovarajući pribor za turpijanje koji obezbeđuje potrebnu pomoć.

Šablon za turpijanje

1) Šablon za rastojanje dubinskog graničnika
2) Prikaz oznake ugla oštrenja
3) Čistač za žleb vodilice i merna skala za merenje dubine žleba
4) Prikaz oznake ugla sa bočne ploče

Za podešavanje rastojanja dubinskih graničnika, kao i za nasumičnu kontrolu uglova na reznim zupcima, STIHL
Vam nudi jedan šablon za turpijanje. Šablon izaberite prema podeli lanca da biste proverili potrebne uglove i mere. Šablon za turpijanje posebno olakšava proveru i obradu dubinskih graničnika.

STIHL Profi-savet
Šablon za turpijanje nije izrađen od materijala otpornog na turpijanje i podesan je samo za proveru. Pre turpijanja skinite šablon za turpijanje sa dubinskog graničnika.

Kod navedenog pribora za turpijanje, sa izuzetkom držača za turpiju 2-u-1 i uređaja za turpijanje sa valjcima FG 4, trebalo bi da koristite i šablon za turpijanje da biste jednostavno proverili dubinske graničnike.

Rešetka za oštrenje

Radi zadržavanja ispravnog ugla oštrenja STIHL nudi rešetku za oštrenje.Rešetka se prislanja na vodilicu pomoću dva magneta, dok Vam linije na rešetki pomažu da zadržite ispravan ugao oštrenja.

STIHL Profi-savet
Ako i pored upotrebe rešetke za oštrenje ne dobijete zadovoljavajući rezultat, STIHL preporučuje upotrebu dopunskih alata, npr. držača za turpiju ili vođice za turpijanje.

Držač za turpije

STIHL držač za turpije Vam pomaže kod pozicioniranja turpije po dužini i visini. Držač za turpiju izaberite u zavisnosti od podele lanca.

Ispravno nameštanje STIHL-ovog držača za turpiju na gornju ploču zuba i na dubinski graničnik omogućuje ispravnu visinu vođenja turpije i dobijanje ispravnog ugla bočne ploče. Optički vidljiva oznaka za 30° na držaču turpije će Vam pomoći da zadržite ugao oštrenja.
Radi dopunske optičke orijentacije možete koristiti rešetku za oštrenje.

Vođica za držač turpije FF1

Ako se kod oštrenja lanca ne želite osloniti samo na sredstva za optičku orijentaciju, STIHL Vam uz držač turpije nudi i jednu vođicu za držač turpije.

Vođicu za držač turpije izaberite prema podeli lanca i namestite je pod uglom od 30° iznad reznog lanca na vodilicu.

Držač turpije uvodi se sa bočne strane kroz vođicu za držač turpije i usmerava se na propisani ugao oštrenja od 30° na vodilicu.

Sve što sada treba da uradite je da uvedete držač turpije u vođicu za držač turpije pod pravim uglom u odnosu na vodilicu.Ako ste naoštrili sve rezne zupce, sada proverite i po potrebi podesite rastojanje dubinskih graničnika.

Držač turpije 2 u 1

Ako želite da naoštrite rezni zubac i da smanjite dubinski graničnik u jednom radnom koraku, STIHL Vam preporučuje držač turpije 2 u 1.Držač turpije 2 u 1 na isti način usmerava turpiju na pravu visinu reznog zupca kao i običan držač. Položaji držača i oznake Vam nude veoma dobru optičku orijentaciju da bi ste zadržali ugao oštrenja od 30°.

Na ilustraciji je pokazan presek držača turpije 2 u 1. U jednom radnom koraku rezni zubac se oštri okruglom turpijom (1), dok se dubinski graničnik smanjuje na tačnu meru pljosnatom turpijom (2). Nameštanje poprečne šine vođice (3) na rezne površine omogućuje optimalno vođenje obe turpije.

FG 4

Uređaj za turpijanje sa valjcima je dobra dopuna kod turpijanja slobodnom rukom.

Uređaj za turpijanje sa valjcima i okruglu turpiju izaberite prema podeli lanca.

Uređaj za turpijanje sa valjcima se namešta direktno preko reznog lanca na vodilicu i pritom Vam pomaže kod

usmeravanja turpije u svim pravcima.

Okruglu turpiju namestite u uređaj za turpijanje sa valjcima.

Usmerenost turpije je optimalna kada turpija uz ispravan ugao oštrenja lako i bez zakretanja klizi preko oba donja valjka.

Radi provere i smanjivanja dubinskog graničnika, u uređaj FG 4 dopunski je ugrađena i jedna rasklopiva pločica za
turpijanje.

STIHL Profi-savet
Pločica za turpijanje omogućuje dobijanje dva rastojanja dubinskog graničnika: za tvrdo (hard) ili za meko (soft) drvo.

Ova pločica za turpijanje je izrađena od specijalno očvrsnutog materijala da se ne bi oštetila prilikom turpijanja dubinskih graničnika.Pozicioniranjem pločice za turpijanje olakšava se zadržavanje rastojanja dubinskih graničnika, a naknadno zakošenje dubinskih graničnika nije potrebno.

Hvala na pažnji.

Kompletnu ponudu pogledajte ovde