Oštrenje STIHL lanaca – II deo

Priprema reznog lanca

Važna prednost lanca sa zupcima za rendisanje je u mogućnosti da se lanac naoštri okruglom turpijom.Izuzetak čine rezni lanci sa sečivima od tvrdog metala,kod STIHL-a označene kao „Duro“. Ovi lanci su posebno otporni na habanje, a zbog izuzetno tvrdih sečiva,oštrenje mora da se obavi dijamantskim brusnim diskom.
Ručno oštrenje svih ostalih reznih lanaca je relativno jednostavno, ako se koristi propisani alat i ispravna tehnika.

Rezni lanac prvo treba temeljito očistiti, npr. STIHL sredstvom za čišćenje smole. Pritom proverite moguća oštećenja reznog lanca. Oštećeni ili istrošeni delovi se moraju odmah zameniti novim.

Kada je neophodno oštrenje reznog lanca?

I najbolji rezni lanac se haba i otupljuje radom. Ukoliko je ispunjen jedan od sledećih slučajeva, vreme je da naoštrite rezni lanac:

Rezni lanac se ne uvlači sam u drvo; rezanje je moguće samo uz pritisak na motornu jedinicu.

Umesto grubih opiljaka pri poprečnom rezu, rezni lanac stvara finu piljevinu.

Pojava dima u rezu uprkos nenarušenom podmazivanju lanca i ispravne zategnutosti lanca.

Rez vijuga u jednom pravcu. Ovo ukazuje na jednostrano otupljene rezne zupce ili na rezne zupce različitih dužina.

Motorna testera se trese i poskakuje pri testerisanju.U ovom slučaju morate proveriti rastojanje dubinskih graničnika.

Osnovne informacije – oštrenje reznog lanca

Izbor turpije
Prečnik okrugle turpije izaberite u zavisnosti od podele Vašeg reznog lanca.

Podela lanca je označena sa spoljne strane dubinskog graničnika.

Svakoj podeli lanca odgovara određeni prečnik okrugle turpije.Koristite samo turpije za motorne testere.

Vođenje turpije

Turpija se vodi tako što se držač drži jednom rukom, a drugom rukom se turpija prevlači preko reznog zupca kretanjem prema napred.

Počnite od referentnog zupca; turpiju namestite na rezni zubac tako da se pritiskom sa unutrašnje strane prema spoljnoj može povući duž reznog zupca.

Turpijajte uvek pod uglom od 90° u odnosu na vodilicu.

Turpija zahvata samo pri kretanju napred – podignite turpiju kada je vraćate nazad.

Zaokrenite turpiju pomalo na ravnomernim rastojanjima, da bi se izbeglo jednostrano habanje turpije.

Osnove – oštrenje reznog lanca

Standardni ugao oštrenja STIHL reznih lanaca iznosi 30°– paralelno sa servisnom oznakom za ugao oštrenja.

Turpiju vodite tako da četvrtina prečnika turpije nadvisuje gornju ploču zupca.

STIHL Profi-savet
Pridržavajući se ovih uputstava postići ćete optimalnu naoštrenost i automatski ćete dobiti propisani ugao između bočnog i gornjeg sečiva, a time i najbolji mogući rezni učinak.

Hvali na pažnji.