Menu

0

0  din.

Olakšan i bezbedan rad na prvom mestu

Visina košenja se može podesiti na jedan od pet različitih nivoa preko poluge. Željena visina se precizno podešava pomoću elastičnog mehanizma preko ručke na levoj strani kućišta.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email